Καθαρισμός και απολύμανση

Καθαρισμός και απολύμανση

O προσεκτικός καθαρισμός και η σωστή απολύμανση του εξοπλισμού, είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που θα μας εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη παρτίδα χωρίς μολύνσεις ή ανεπιθύμητες γεύσεις και αρώματα.

Καθαρισμός θεωρείται το πλύσιμο του εξοπλισμού και η απομάκρυνση της σκόνης ή υπολειμμάτων από προηγούμενη χρήση, ενώ απολύμανση θεωρείται η απομάκρυνση του μεγαλύτερου ποσοστού βακτηρίων και μικροοργανισμών που μπορούν να βλάψουν και να χαλάσουν τη μπύρα. Δεν είναι απαραίτητη η αποστείρωση του εξοπλισμού, παρά μόνο η απολύμανση, που θα μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης σε ασφαλή επίπεδα για τη μπύρα.

Ένας καλός γενικός κανόνας είναι να καθαρίζουμε σχολαστικά τον πλήρη εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσουμε και να αποστειρώνουμε ό,τι πρόκειται να έρθει σε επαφή με το κρύο γλεύκος μετά τον βρασμό, όπως για παράδειγμα το δοχείο ζύμωσης, την αεροπαγίδα, σωλήνες, χωνιά και οτιδήποτε άλλο χρησιμοποιούμε για να αποθηκεύσουμε ή να μεταγγίσουμε το γλεύκος.

Για τον γενικό καθαρισμό χρησιμοποιούμε ιδανικά κάποιο εξειδικευμένο προϊόν που συνήθως πρόκειται για αλκαλικό καθαριστικό με υψηλό pH. Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε και ένα κοινό απορρυπαντικό πιάτων, με την προϋπόθεση να είναι άοσμο, καθώς τα αρωματικά σαπούνια μπορεί να αφήσουν ανεπιθύμητες οσμές στον εξοπλισμό και κατά συνέπεια στη μπύρα. Για την απολύμανση του εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αποτελεσματικό και ασφαλές απολυμαντικό με όξινο χαρακτήρα (χαμηλό pH) λίγο πριν τη χρήση.